Werkwijze

1) Verkennen en toetsen op haalbaarheid

Voordat we aan de slag gaan met uw woonwensen, toetsen we de ideeën eerst op haalbaarheid. Wat mag er gebouwd worden binnen het bestemmingsplan, zijn de woonwensen vergunningsplichtig, wat zijn de financiële kaders? Allemaal onderdelen die besproken worden alvorens we onze creativiteit gaan benutten. Deze kaders geven ons de goede basis voor het gehele traject!

2) Ontwerpen en creëren

De kaders zijn bekend, tijd om alle wensen en ideeën uit te spreken en het ontwerp proces te starten. In dit creatieve proces zullen we in een aantal stappen tot uw droomontwerp komen. We ontwerpen niet alleen een buitenkant, maar een ontwerp waarbij het interieur overloopt in het exterieur, een ontwerp waarin een keuken is mee ontworpen in plaats van moet worden ingevuld. Kortom een ontwerp op maat!

3) Concreet maken en vergunningen verkrijgen

Is het ontwerp volledig naar wens? Dan gaan we dit definitief ontwerp vertalen naar vergunningstekeningen. Externe partijen waaronder de constructeur zullen input aanleveren zodat er een ontwerp ontstaat dat op detail is uitgewerkt en gereed is voor vergunningsaanvraag.

4) Prijs- en contractvorming

De vergunningsaanvraag loopt, tijd om uw ontwerp gereed te maken voor de prijs- en contractvorming. De vergunningsstukken worden aangevuld met een technische omschrijving. Hierin leggen we vast in welke detaillering het ontwerp moet worden gerealiseerd. Uit ons of uw netwerk zullen we met aannemers het gesprek aan gaan om zo te komen tot een goede prijs-kwaliteit en goede afspraken.

5) Uitvoeren en begeleiden

Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp kan het gewenst zijn dat er werktekeningen gemaakt dienen te worden. In deze tekeningen komen alle disciplines samen en dienen als handboek voor de uitvoering van de aannemer. Daarnaast zullen we tijdens de bouw erop toezien dat de aannemer de kwaliteit, planning en materialisering nakomt zoals afgesproken en vastgelegd.

Wens om te verbouwen maar u weet niet waar te beginnen?

Op zoek naar een partner om uw droomwoning te realiseren?

Neem contact met ons op of laat een bericht achter.

NINE Living concepts

Mauritssingel 9
4811 CP Breda
085 – 060 90 76
info@ninelivingconcepts.nl
Privacyverklaring