Vergunningsvrij (ver)bouwen

Bij de verbouw van uw woning is het belangrijk om te weten wat er gebouwd mag worden.
De eerste stap is om te kijken of de gewenste aanbouw / verbouw binnen de regels van vergunningsvrij bouwen valt.
Is dit het geval dan is de aanbouw niet vergunningsplichtig, het prettige hieraan is dat dit zowel tijd als geld scheelt:
geen doorlooptijd bij de gemeente en geen bouwleges.
De vergunningsvrije regels zijn soms lastig te begrijpen, NINE Living Concepts kan voor u hiermee helpen en uitsluitsel
geven of de bouwplannen voldoen aan de regels van vergunningsvrij bouwen.

Voldoen de bouwplannen niet aan de regels van vergunningsvrij bouwen dan zal er gekeken moeten worden of
de bouwplannen wel passen binnen de regels van het bestemmingsplan.
In een bestemmingsplan staat vastgelegd hoeveel, hoe hoog en op welke positie er gebouwd mag worden.

Past het plan hierbinnen dan zal er een vergunning moeten worden aangevraagd. NINE Living Concepts kan voor
u inzichtelijk maken wat de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan zijn en indien gewenst voor u de vergunningsaanvraag verzorgen.

Ook bij het nieuw bouwen van een woning kan het interessant zijn om te kijken of er vergunningsvrij mogelijkheden
zijn om het oorspronkelijke hoofdgebouw te vergroten.
Het kan soms voorkomen dat de woning volgens kavelpaspoort of bestemmingsplan een maximale inhoud heeft,
maar dat middels een vergunningsvrij onderdeel de woning in werkelijkheid groter kan worden gebouwd.
Hulp nodig in deze beginfase van uw planvorming? Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.